KLARISSA on yritys, joka tarjoaa erilaisia palveluja ja henkistä pääomaa toisten yritysten käyttöön.

KLARISSAn vahvat kivijalat ovat: kestäväkehittäminen, muutosprosessit ja palvelut yrittäjille.

Palvelumme ovat suunnatut lähtökohtaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä erilaisille koulutus- ja valmennuspalveluita tarjoaville tahoille.

KLARISSAn vahvuus on siinä, että yritys on ketterä ja mobiili.

Palvelujen tarjoaminen ei ole paikkasidonnainen ja lähtökohtaisesti toimintaympäristö on koko Suomi.

KLARISSA on mukana aidosti muutoksissa ja projekteissa.

Jokainen meidän Case on käyntikorttimme seuraavan projektiin.