Taustamme

2000-luvulla olen projektipäällikkönä vastannut niin pienten ohjelmistoprojektien toimituksesta asiakkaille, kun myös isojen satamanosturien toimituksista. Projektit on ollut arvolta 5 000 euron ja noin 3 miljoonan euron välillä. Nämä tehtävät ovat olleet kokonaisvaltaisia vastuita missä työni elinkaari alkoi myyntiprosessissa mukana olemisesta ja loppui projektin jälkihoitoon asiakkaalle.

Administration and Production managerin tehtävissä taas kannoin vastuuta silloisen yrityksen kaikkien tuotteiden toimituksista asiakkaille sekä systeemien jälkihoidosta. Samanaikaisesti oleellisena osana toimenkuvaani oli osallistuminen yrityksen operatiiviseen johtamiseen toimitusjohtajan rinnalla alueina taloushallinto ja henkilöstöjohtaminen. Siinä prosessissa myös toteutimme yrityskaupan ja varmistimme että yrityksen sulautuminen uuteen organisaation sujuisi mahdollisimman sulavasti.

Jonkun aikaa oli vastuullani Konecranes Finland Oy:ssa Key Account Managerin toimi Muugan CT-sataman osalta.

Supplier Performance Coordinatorina olin mukana Konecranesin ERP muutoksissa ja SAP-systeemin käyttöönotossa ollessa myös systeemin Key User.

Muutosagenttina olen antanut oman panokseni myös StartUp yritykselle StarParking olemalla mukana kehittämässä uudenlaisia parkkihalliratkaisuja.

KOULUTUKSIA

TEAT Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Tavastia, 2021

YAA Yrittäjän ammattitutkinto, Salpaus, 2020

F.E.C muutosagentti, Aalto yliopisto, AaltoPRO 2016

JET opinnot, Markkinointi-instituutti 2009-2011

Tallinnan Teknisen korkeakoulun ekonomiaopinnot 1989-1993