Tuotteemme

Projektipalvelut

Isojen kokonaisvaltaisten projektien läpivienti

Yritys myy rautaista ammattitaitoa toimitusprojekteihin. Ensisijaisesti yritys on alihankkija, kenen vastuulla on koko projektin elinkaari.

Projektipäällikkö pienemmissä projekteissa

Yritys tarjoaa asiakkaille projektipäällikön avukseen kilpailutus prosessiin, yhteydenpitoon toimittajaan ennen varsinaista urakan alkamista, olemme mukana projektin toteutusvaiheessa asiakkaan edustajana, urakan jälkeiseen hyväksymisprosessiin ja mahdollisiin reklamaatioihin.

Ulkoistamispalvelut

Pienen yrityksen hallinnolliset toiminnot. Yrittäjä tarvitsee apua esimerkiksi kirjanpitokuittien järjestämisessä ennen tilitoimistoon lähettämistä, kokousta varten powerpoint esityksen tekoon, word dokumentaation luomisessa ja excel-taulukon rakennuksessa, myyntimateriaalin kasaamiseen eri dokumenteista, kaikki pienen yrityksen toimistorutiinit ajatuksella, että yrittäjä voi keskittyä omaan ydin osaamiseen.

Uuden aloittavan yrityksen käynnistysvaiheessa hallinnolliset palvelut sekä toiminnon rutiinien kehittäminen ja käytäntöön vieminen

Muutoshallinta

Pk-yrityksillä on tarvetta muuttaa toimintatapoja ja sisäisiä prosesseja erilaisista syistä yrityksen elinkaaren aikana.

Siihen tarpeeseen tarjoaa KLARISSA erilaisia toimintamalleja tehostamaan yritystoimintaa, toimitusprosesseja. Erilaiset muutosvalmennus caset riippuen yrityksen tarpeista. Parin tunnin motivoinnin tilaisuudesta pidempiaikaiseen koulutukseen missä uudet toimintatavat viedään käytäntöön osana yrityksen muutoshallintaa ja uusiutumisstrategiaa